Header image  
 
Lopyan.com НОВОТО ЛИЦЕ НА ЛОПЯН
   
line decor
line decor
Най-добра работа на сайта с: Microsoft Internet Explorer резолюция на екрана 1024х768
 

 
 
Добре дошли

Поздрави за Милчо Марков от Канада, който изпрати снимки от с. Лопян

site stats

ГЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ

Село Лопян се намира в подножието на северните склонове на Средна Стара планина – на североизток от гр. Етрополе и на запад от гр. Тетевен. Административно се числи  към Софийски окръг. В миналото, преди 09.09.1944 г. е било в Плевенски окръг, а преди и през време на Турското робство се е числяло към Ловешки окръг и Ловешкото воеводство. Селата Лопян и Ямна имат едно общо землище. Село Ямна е било махала на Лопян. Същото е младо селище, заселено на сегашното си местоположение след освобождението на България от турско робство и главно в началото на ХХ век и след Първата Световна Война. Ямна е обособено като селище през 1964 г.
Теренът в голямата си част на землището е планински и полупланински, съвсем малка част е равнинен – под селото.
Най-високата част над морското равнище е върхът Свещи плаз, 1889 м., а най-ниската е местността Лъга, към 400-450 м. Селото има средна надморска височина около 500 м., а землището – 1000 м.
Землището на двете села има обща площ 86 кв.км, 85 600 декара, от които 71 713 декара горска площ, от които пък 56 110 продуктивни гори. Останалите са горски пасища.
Главна водна артерия е р. Стара река, която извира от Курдуна (Горната занога) и върха Свищи плаз. Значително пълноводна, през селото минава с около 300 литра в секунда, бързотечна е и е една от най-чистите реки в Софийска област. Има здраво скално корито, не се разлива. Влива се в р. Малък Искър.
Друга водна артерия е Свинска река. Тя се влива в река Черни Вит.
В горното течение на двете реки и притоците им се развъжда чудесна балканска пъстърва, а по-надолу мряна и друга риба. Минаващите през землището реки, както през миналото, така и през настоящето имат голямо значение за населението в икономическо отношение. В началото на ХХ век Стара река е давала енергия на 18 махленски воденици, на много дъскорезници, тепавици и др. Някои от съществуващите днес воденици имат над 300 години живот.
В горите на Лопянския балкан и околните баири има следния дивеч: сърни, елени, диви свине, зайци, лисици, язовци, порове, катерички, невестулки и др.

горе

 

 

 

 КЪДЕ СЕ НАМИРА ЛОПЯН

НОВИНИ ОТ СВЕТА

ГЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
Данните в началната страница са цитирани от книгата: "Село Лопян - история, легенди, предания и действителност", Здравко Колев

ЗАБЕЛЕЖКА
Сайтът е в процес на изграждане. Молим Ви за извинение.