Header image
Lopyan.com НОВОТО ЛИЦЕ НА ЛОПЯН
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
История

 

СЕЛО ЛОПЯН -ИСТОРИЯ, ЛЕГЕНДИ, ПРЕДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

ИСТОРИЯ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ ИЗ МИНАЛОТО НА СЕЛО ЛОПЯН ПО ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ

Село Лопян е едно от най старите селища в Етрополска община. и Софийска област. Има данни, че е съществувало още по времето на траките. Първоначално е било разположено в местността Селище, по течението на Стара река от вливането й в р. Малък Искър, нагоре до Чифлика, Полето и Зелено ливаде. Тук селището е съществувало много векове, поради което и сега местността носи името Селище. То е било значително по територия, но къщите му са били малки - строени от колове, плетеж - измазани с кал и покривани с тръстика, слама и други треви. Единствената каменна постройка е била на мястото, където сега минава граничната линия на землищата на селата Малък Искър и Лопян, в близост до шосето, която е била храмът на селото.
По времето на траките е имало езичеси храм, който през ІХ-Х в. се е превърнал в християнски храм. Църквата е съществувала до ХІV в., до идването на турците по тези места, когато е разрушена. На това място в началото на ХХ век е намерен свещник - ням свидетел за християнския характер на църквата по време на разрушаването й. Свещникът е намерен при трасирането на шосето Хановете-Лопян.
Свидетели, че действително на това място е имало селище, са не само името на местността, църквището, но и намерените хромели (малки каменни ръчни мелници) в местностите: Зелено ливаде, Петков дол, Крушака.
По времето на траките в землището на Лопян е имало и друго селище в местността Градска поляна. Там, на въпросната поляна и сега личи, че е имало строителство в далечното минало., легендите и преданията са много. Една от легендите говори, че на тази поляна, високо над отвесната скала, Червена стена, е имало прекрасни дворци на тракийския вожд от племето Лупоси - Турес. Турес, който при идването на римските легиони е поел защитата на легендарната крепост Черти град.
Населението по тези места, около Лопян е работело мирно земята си, занимавало се е главно със земеделие, скотовъдство и лов. Някои от траките са се занимавали и ис рударства, главно около района на Свищи плаз, където по най-примитивен начин са добивали злато, сребро и минерали. Населението при опасност - при нападение на други племена и народи, е търсило защитата на силната за времето си тракийска крепост - Черти град.

очаквайте продължение ...


 

 

 

 

"Село Лопян - история, легенди, предания и действителност", Здравко Колев

   

ИЗ АРХИВИТЕ

Сред първите заведени в архива фондове са “Софийско градско общинско управление” (ф. 1К), “Софийско градско училищно настоятелство” (ф. 5К), “Софийска градска училищна инспекция” (ф. 7К) и др. Основната част от документите са създадени в периода от Освобождението на България (1878) до наши дни. Запазени са и документи от времето на Отоманската империя. Във фонда на Селско общинско управление – с. Лопян, Ботевградско (ф. 605К) се съхранява документ от 1645 г., написан на османотурски език върху кожа, за спорни мери между селата Лопян и Брусен. Сред другите документи от периода преди 1878 г. по-интересни са: кондика на църквата "Св. Неделя" от 1820 г., годишна равносметка на Софийската църковна община за 1867-1868 г., съхранявани във фонд “Църковни настоятелства в София и Софийски окръг” (ф. 1293К) и др

   
    горе