Header image
Lopyan.com НОВОТО ЛИЦЕ НА ЛОПЯН
line decor
  
line decor
 
 
 
 

Екология

 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЗА ЕКО ПРОДУКТИ:

Shop for Products

"Глобалните предизвикателства свързани с околната среда, пред които са изправени промишлените отрасли и правителството днес са непреодолими. Все по-очевидно е, че трябва да има съвместна работа в световен мащаб, за да се върне балансът на природата и да се осигури здравословна среда за всички живи същества ...още."

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

МАЛКАТА ВЕЦ В ЛОПЯН РАБОТИ ЕДНА ГОДИНА
Friday, 16 November 2007

Напускайки землището на с.Ямна р.Стара река, която минава през с.Лопян, се устремява през прокопаното през хилядолетията речно корито през скалите на м.Прибоите и се успокоява на равното в м.Черешовица. Ждрелото, което се е образувало между отвесните скали и височинната разлика до м.Черешовица много отдавна „плаче” за водна централа. Тази идея осъществява в продължение на 2 години от 2004 до 2006 година със собствени средства и със средства на фирма „ВАЛИДЕКС” ООД Димчо Петров, бизнесмен от Лопян. Малката водноелектрическа централа „Лопян” влезе в експлоатация преди една година на 24.11.2006 година. При строителството й са вложени около 600 хил.лева капитални вложения. Водохващането на централата е на около 1200 метра след моста при разклона на пътя от Етрополе и Лопян за с.Ямна. Водата се подава до централата по напорен стъклопластов водопровод със среден диаметър от 700 мм и дължина от 600 метра. Постройката на централата побира машинната зала с техническото оборудване на хидротурбината тип „Франсис”, асинхронен генератор и командни табла. Тук е и комплектният трансформаторен пост 04/20 кВ и кабелната линия за връзка на централата с енергийната система на страната. Мощността на централата е 200 кВт. Проектът е разработен от „Енергопроект-Хидроенергетика” ООД. Основното технологично оборудване е на руската фирма „Енерго Алианц” гр.Санкт Петербург, а спомагателното оборудване е осигурено от редица български фирми, като „Инфрабулимпекс” ЕООД гр.Русе, „Електрогец” ЕООД гр.София, „Савакининженеринг” гр.София и др. В хода на строително-монтажните работи е осъществяван от „Стройнадзор” ООД. От 24.11.2006 година до сега централата работи без прекъсване и без каквито и да са аварийни и други ситуации.

Христо Христов

 

Използвайте форума за създаване на списък от проблеми в екосистемите на с. Лопян.

Дали Лопян ще се превърне в следващата хаотично застроена зона

e-mail: info@lopyan.com

горе

 


 

НЕУДОБНАТА ИСТИНА/AN INCONVENIENT TRUTH/

AN INCONVENIENT TRUTH - AL GORE
Филмът е на английски

За пълната версия на филма на Ал Гор, с български субтитри,
пишете ни на е-мейл: info@lopyan.com

ПОМОЩ ЗА ВОДАТА

Скъпи приятели,

връхлита ни тежкият проблем за бъдещето на нашата планета. Апелирам към всеки, който се замисля за бъдещето на човечеството, да подкрепи подписката в защита на два ледника в Чили, които дават най-чиста питейна вода, но крият в недрата си несметни залежи от злато и сребро. Благородните метали са целта на многонационална компания и този проект обрича на гибел огромен район между Чили и Аржентина.

Хората от района няма да получат нищо в замяна на отнетата им чиста вода, така както ЛОПЯНЧАНИ И ХОРАТА ОТ НАШИЯ РАЙОН НЕ ПОЛУЧИХА НИЩО ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЗЛАТНИТЕ МИНИ ПОД ВРЪХ "СВЕЩИ ПЛАЗ"

ЧИЛИ МОЖЕ ДА Е ДАЛЕЧЕ, НО ПРОБЛЕМЪТ НИ Е БЛИЗЪК!

Вижте за какво става дума:

help-for-the-water.htm

Zorroártico

За включване в подписката изпратете е-мейл на моя личен адрес evgeniy.nikolov@lopyan.com със следното съдържание: __________________________________________________________________

Име на латиница:

Държава: Bulgaria

Не на отворената мина Pascua Lama в планинската верига на Андите, на границата между Чили и Аржентина.

__________________________________________________________________

 С благодарност за проявената отзивчивост

Евгений Николов

горе